Biblické omalovánky ke stažení a vytisknutí

Obrázky s náboženskými motivy ze Starého a Nového zákona k tisku

Apoštol Pavel Bible Egyptský otrokář Hořící keř Ježíš Kristus Mojžíš Noemova archa Otrokář Ráj

Biblické omalovánky s biblickými příběhy ze Starého i Nového zákona jsou určeny nejen pro malé děti křesťanů či Židů. Bez obav si je mohou stáhnout a vybarvit samozřejmě i děti ateistů, které mohou biblické příběhy chápat pouze jako pohádku, resp. pověst. Uvedené biblické omalovánky k vytisknutí zobrazují motivy z následujících svatých knih a jejich pasáží: Skutky apoštolů (20:7-12), První kniha Mojžíšova - Genesis (3:1-15, 4:1-13, 12:10-20, 28:12-22, 35:1-5), Druhá kniha Mojžíšova - Exodus (3:1-12, 4:10-17, 12:5-14, 14:21-31, 17:1-7, 14:22-33), Evangelium podle Marka (7:31-37, Marek 4:35-41), Evangelium podle Lukáše (7:11-17), Evangelia podle Matouše (14:22-33) a Čtvrté knihy Mojžíšovi - Numeri (14:22-33).

Dále zde naleznete obrázky k vybarvení některých předmětů a osob spojených s křesťanstvím jako je Bible, Anděl nebo Ježíš Kristus. (zdroj: Omalovánky k vytištění - Luksoft.cz)

Sk 20:7-12 3 Marek 4:35-41 4 Genesis 3:1-15 1 Genesis 12:10-20 2 Genesis 28:12-22 2 Genesis 28:12-22 3 Exodus 3:1-12 1 Numeri 20:1-13 1 Ježíš

Křesťanské obrázky zdarma k vybarvení

Biblické, křesťanské omalovánky s biblickými příběhy ze Starého i Nového zákona jsou určeny nejen pro děti křesťanů a Židů. Mohou si je vybarvit samozřejmě i děti ateistů, které mohou biblické příběhy brát pouze jako pohádku, resp. pověst. Uvedené omalovánky k vytištění zobrazují výjevy z následujících svatých knih a jejich pasáží: První kniha Mojžíšova - Genesis (3:1-15, 4:1-13, 12:10-20, 28:12-22, 35:1-5), Skutky apoštolů (20:7-12), Evangelium podle Marka (7:31-37, Marek 4:35-41), Evangelium podle Lukáše (7:11-17), Druhá kniha Mojžíšova - Exodus (3:1-12, 4:10-17, 12:5-14, 14:21-31, 17:1-7, 14:22-33), Evangelia podle Matouše (14:22-33) a Čtvrté knihy Mojžíšovi - Numeri (14:22-33). Dále zde naleznete obrázky k vybarvení některých předmětů a osob spojených s křesťanstvím jako je Anděl, Bible nebo Ježíš Kristus. (zdroj: Omalovánky k vytisknutí - Omalovanky.name)

Klíčová slova: obrázek, Bible a křesťanství, náboženství, judaismus, židé, zdarma, pro děti, Ráj, obrázky, k tisku, k vytištění, k vybarvení, ke stažení, k vytisknutí, online, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Izajáš, Jeremjáš, Báruch, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš